Kategorier

Om du har några funderingar kring kategorierna är du välkommen att kontakta oss.

Kön Katerorier: Ålder: Viktklasser:
Tjejer U13* 11-12 år -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 Kg
Pojkar U13* 11-12 år -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 Kg
Tjejer U15* 13-14 år -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Kg
Pojkar U15* 13-14 år -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 +73 Kg
OBS: Judoka i U13 och U15 ska väga in i judobyxor och
 t-shirt och ska klara vikten med kläderna på. Inga avdrag görs. (enligt TB 15.5)
Tjejer U18 15-17 år -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 Kg
Pojkar U18 15-17 år -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 Kg
Damer U21 17-20 år -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg
Herrar U21 17-20 år -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg
Damer Senior 17- år -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg
Herrar Senior 17- år -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg
Herrar & Damer  Öppen viktklass
Damer Veteran 30-44 år F1-3  -52, -57, -63, +63 (justeras efter behov)
Herrar Veteran 30-44 år M1-3  -66, -73, -81, -90,+90 (justeras efter behov)
Damer Veteran 45- år F4-8  -57, -63, +63  (justeras efter behov)
Herrar Veteran 45- år M4-8  -66, -73, -81, -90,+90 (justeras efter behov)

Dubblering:

 • Sista års U11 (10-åringar) som vill tävla måste söka dispens hos TU att få tävla i U13, men man får då inte längre tävla i U11. OBS att det är andra regler i U13 än U11!
 • Tävlande i U13 och U15 som vill dubblera måste söka dispens hos tu@judo.se, hämta blankett för dispensansökan här
 • U18 får dubbla till U21
 • U21 får dubbla till Senior.
 • Dispensansökan gäller ej för utländska deltagare. Dessa ansöker om dispens av tävlingsledningen

Matchtider

 • U13*                     Matchtid 3 min    Arm- och halslås är förbjudet
 • U15*                     Matchtid 3 min    Arm- och halslås är förbjudet
 • U18                      Matchtid 4 min
 • U21                      Matchtid 4 min
 • Seniorer              Matchtid 4 min
 • Veteraner             Matchtid 3 min (30-44 år) eller 2 min (45- år)

Lägst 4 kyu för deltagande.